Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

jcanflyhigh
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
jcanflyhigh
a potem sam się znajdzie powód,
by zwątpić, czy to się opłaca,
znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby w r a c a ć .
— Artur Andrus
Reposted frompaniwer paniwer viamaddreamer maddreamer
jcanflyhigh
6307 ffd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
jcanflyhigh
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
jcanflyhigh
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
— M. Soból
jcanflyhigh
2945 8256
Reposted fromGIFer GIFer viamaddreamer maddreamer
jcanflyhigh
Delikatnie pachnie od niej winem; Musiała się posmarować od środka na tyle, aby przynajmniej dzisiaj na niego nie wrzeszczeć. Juz wie, że jej sie to nie uda, nawet gdyby wypiła jeszcze całą butelkę.
— Żulczyk again ✌️
Reposted fromPartOfMe PartOfMe
jcanflyhigh
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— JŻ "ślepnąc od świeteł"
Reposted fromPartOfMe PartOfMe
jcanflyhigh
Jest kobietą wyzwoloną, to znaczy bardzo pijaną i silnie umalowaną.
— Michał Witkowski "fototapeta"
Reposted fromPartOfMe PartOfMe
jcanflyhigh
3430 057c
jcanflyhigh
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaIriss Iriss

April 13 2015

jcanflyhigh
Play fullscreen
Może dasz mi rękę i wyciągniesz stąd zanim pójdziesz

March 11 2015

jcanflyhigh
jcanflyhigh
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparafina parafina
jcanflyhigh
Bardzo lubię swoje narzekanie i lubię, kiedy ktoś narzeka. Wtedy od razu mi się morda cieszy. To pewien sposób życia, ale też kokieteria, ponieważ zdarza mi się narzekać wyłącznie po to, żeby ponarzekać. W duchu myślę, że nie jest źle, ale człowiek łatwo wpada w taki rytm, że lubi kąśliwe uwagi, czarny humor i sarkazm. Inna sprawa, że jak patrzę na tych wszystkich ludzi cieszących się życiem, to mam wrażenie, że to debile albo ślepcy.
— Sokół
Reposted fromparafina parafina
jcanflyhigh
Nie widzę dobra w oderwaniu od zła i na odwrót. To tak, jakbyś chciał mówić o ciemności, nie widząc nigdy światła. Jeśli nie poznamy w życiu smutku, to nie będziemy wiedzieli, czym jest radość. Zawsze musimy mieć punkt odniesienia albo kontrę.
— Sokół
Reposted fromparafina parafina
jcanflyhigh
Z pewnych spraw nigdy nie zrezygnuję. Na przykład zawsze będę uważał, że trzeba kastrować czy nawet eliminować pedofili. Nie zgodzę się też na adopcję dzieci przez homoseksualistów, ale już ich śluby - co mnie to obchodzi i jak tym mieliby kogokolwiek skrzywdzić? Wolność obowiązuje, póki nie krzywdzisz innych osób.
— Sokół
Reposted fromparafina parafina
jcanflyhigh
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna. 
— Mama Beata Pawlikowska
Reposted fromfelicka felicka viaparafina parafina
jcanflyhigh
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaparafina parafina

February 24 2015

jcanflyhigh
0050 c5af 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaPartOfMe PartOfMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl